SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GDYNI

W myśl zasady „lepiej się znamy – skuteczniej pomagamy” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie odbyło się spotkanie pracowników socjalnych sopockiego MOPS-u z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.

Doradcy zawodowi i specjaliści ds. projektów omówili indywidualne i elastyczne podejście do osób i instytucji korzystających ze wsparcia Urzędu Pracy. Podczas spotkania wskazano również oferowane usługi i instrumenty, ukierunkowane na pobudzanie aktywności zawodowej osób długo pozostających bez pracy.

Wymiana doświadczeń oraz potrzeba skoordynowania działań to efektywne wsparcie dla rodzin korzystających z pomocy obu instytucji.