W SOPOCIE URUCHOMIONO TELEFON WSPARCIA OPIEKUNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie uruchomił specjalny numer telefonu dla osób, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi, niesamodzielnymi, wymagającymi wsparcia ze strony innych osób. Pod numerem (58) 341-83-18, w środy w godz. 10.00-13.00 dyżuruje psycholog, z którym można porozmawiać na ważne dla opiekunów tematy.

Osoba, która musi się zmierzyć z opieką nad niesamodzielnym krewnym często ma wiele pytań i wątpliwości. Stoi przed dylematem jak przeorganizować codzienne życie aby zapewnić właściwą opiekę. Nie wie gdzie szukać pomocy, jak pielęgnować osobę leżącą, jak dostosować mieszkanie do potrzeb osoby niesamodzielnej.

Kompleksowe informacje o różnych formach wsparcia a także pomoc psychologiczną będzie można otrzymać dzwoniąc na numer Telefonu Wsparcia Opiekuna (58) 341-83-18. W środy w godz. 10.00-13.00 dyżuruje psycholog,  który ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami starszymi, niesamodzielnym i ich rodzinami.

– Opiekunowie rodzinni często izolują się od społeczeństwa, wstydzą się przyznać, że potrzebują wsparcia i pomocy, sami zmagają się z chorobą swojego bliskiego. Wieloletnia opieka nad chorym jest obciążeniem psychologicznym, może szybko doprowadzić do wyczerpania i zniechęcenia, dlatego tak ważne jest wzmocnienie opiekuna w jego codziennej trudnej roli – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

– Każda choroba, szczególnie przewlekła odciska piętno nie tylko na chorym, ale i wpływa na funkcjonowanie najbliższej rodziny. Zapewnienie kompleksowego specjalistycznego wsparcia choremu i jego rodzinie może znacząco pomóc w ich wzajemnym lepszym funkcjonowaniu i poprawić jakość ich życia – dodaje Małgorzata Chrzanowska, psycholog z sopockiego MOPS-u, która dyżuruje przy Telefonie Wsparcia Opiekuna.

Warto w takiej sytuacji skorzystać z różnych form wsparcia, jakie oferują instytucje i organizacje pomocowe. Można np. otrzymać dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego czy likwidacji barier architektonicznych, wsparcie w formie usług opiekuńczych, skorzystać z transportu dla osób niepełnosprawnych czy wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego a także opieki dziennej w ośrodku wsparcia. O tych działaniach również będzie można uzyskać informację dzwoniąc na Telefon Wsparcia Opiekuna (58) 341-83-18.