SOPOCKI MOPS NA FESTYNIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W sobotę 8 września odbyła się 16 edycja Sopockiego Festynu Organizacji Pozarządowych. Swoją działalność zaprezentowało 65 organizacji oraz instytucji, na co dzień oferujących różnorodne wsparcie mieszkańcom Sopotu.

Sopocki MOPS również uczestniczył w tym wydarzeniu. Na swoim stoisku informowaliśmy o naszych działaniach na rzecz dzieci, rodzin, osób starszych, z niepełnosprawnościami, promowaliśmy Sopockie Pudełko Życia a także zachęcaliśmy do stworzenia rodziny zastępczej.

Tradycyjnie już festyn rozpoczął się paradą, która przeszła ulicą Bohaterów Monte Cassino od kościoła św. Jerzego do Skweru Kuracyjnego. W muszli koncertowej prezydent Sopotu oficjalnie otworzył festyn oraz wręczył  Nagrodę Prezydenta „Sopockie Serce” dla organizacji pozarządowej szczególnie zaangażowanej w sprawy miasta. W tym roku wyróżniony został sopocki Oddział Towarzystwa Opieki na Zwierzętami.

Uczestnicy Festynu przygotowali wiele atrakcji, m.in. warsztaty artystyczne, malowanie twarzy i zabawy fantowe, gry i pokazy sportowe (m.in. karate, tenis, rugby, kosz, fitness, zumba, pojazdy sportowe), pokazy i koncerty na scenie. Można również było skorzystać z różnorodnych konsultacji oraz nieodpłatnie wykonać badania profilaktyczne, takie jak: ciśnienia, poziomu cukru we krwi, saturacji, tętna, czy stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu.