AktualnościWażneWydarzenia

Zakup tańszego węgla dla mieszkańców Sopotu

Osoby uprawnione do dodatku węglowego mogą kupić od gminy węgiel po preferencyjnej cenie – 2 tys. zł brutto za tonę. Wnioski można składać do 31 grudnia 2022 r. W Sopocie wnioski przyjmuje Urząd Miasta.

Zgodnie z przepisami ustawy, jedno gospodarstwo domowe może kupić po preferencyjnej cenie łącznie 3 tony węgla, z czego 1,5 tony w tym roku, a kolejne 1,5 w 2023 r.

Mieszkańcy Sopotu, wniosek o zakup tańszego węgla od gminy mogą złożyć w formie papierowej w kancelarii głównej UM Sopotu przy ul. Kościuszki 25/27 lub przesłać pocztą do Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu, na powyższy adres.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że w związku z zakupem preferencyjnym węgla w terminie do 31 grudnia 2022 r., wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022-2023, po cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę, w ilości maksymalnej 1.500 kg.

Zakup i dostawa węgla będą możliwe po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska UM Sopotu i wniesieniu opłaty za węgiel na konto gminy. Urząd wystawi wówczas wnioskodawcy zaświadczenie potwierdzające wypłacenie dodatku węglowego na rzecz gospodarstwa domowego, a także wskaże skład węgla, do którego należy się udać, by umówić się na dowóz. Pierwszy transport pod wskazany w Sopocie adres będzie bezpłatny.

Wniosek i oświadczenie dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta, w sopockim Biuletynie Informacji Publicznej BIP Sopot, a także w załączniku pod tekstem.

Opłatę związaną z zakupem węgla należy przelać na konto gminy: 11 1020 1811 0000 0702 0415 3474 z dopiskiem „opłata za zakup węgla dla imię, nazwisko, adres, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe na rzecz którego dokonywany jest zakup preferencyjny”.

Informacji udziela Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu, pok. 88. Nr tel.: 58 52-13-794.

Opr. MOPS Sopot na podstawie www.sopot.pl

Wniosek i oświadczenie (PDF)

 

Panel dostępności WCAG 2.1

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close