Miesiąc: Marzec 2019

Sopocki komiks o przeciwdziałaniu przemocy na konferencji w Toruniu

W Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu odbyła się konferencja zatytułowana „Komiks? Obecny!” z cyklu Licencja Na Czytanie. Pracownicy sopockiego MOPS-u zostali zaproszeni do zaprezentowania podczas tej konferencji komiksu „Krótkie historia o życiu’. Tematem konferencji był komiks jako ważny element kultury popularnej,…

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego odwiedzili Malbork

Grupa uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego MOPS Sopot wybrała się na całodzienną wycieczkę do Malborka. Uczestnicy zwiedzili zamek krzyżacki, Stare Miasto, Ratusz a także spacerowali promenadą wzdłuż Nogatu. Zamek w Malborku przechodzi rewitalizację sal oraz wystaw, które są…

PRACOWNICY SOCJALNI SZKOLILI SIĘ Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Z inicjatywy pracowników Działu Pracy Socjalnej, w sopockim MOPS-ie odbyło się kolejne już szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenie przeprowadzone zostało przez certyfikowanego ratownika medycznego, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8…

WARSZTAT O EMOCJACH

W sopockim MOPS-ie odbyła się pierwsza część projektu socjalnego: Warsztaty profilaktyczno – edukacyjne „Rozpoznawanie i nazywanie uczuć swoich i dziecka. Samoregulacja emocji”. Projekt realizowany jest przez Sekcję ds. Rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, w ramach ”Programu Wspierania Rodziny…

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GDYNI

W myśl zasady „lepiej się znamy – skuteczniej pomagamy” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie odbyło się spotkanie pracowników socjalnych sopockiego MOPS-u z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni. Doradcy zawodowi i specjaliści ds. projektów omówili indywidualne i elastyczne…

Spotkanie ze wspólnotą Anonimowych Narkomanów

Pracownicy sopockiego MOPS-u spotkali się ze wspólnotą osób uzależnionych NA (Narcotics Anonymous). Do Sopotu przyjechała reprezentacja Okręgu Północnego Anonimowych Narkomanów z Kołobrzegu. Spotkanie zostało zainicjowane przez wspólnotę NA, która zaproponowała przedstawienie swojej działalności. Celem prezentacji było rozszerzenie informacji na ich…

Światowy Dzień Zespołu Downa

21 marca oprócz pierwszego dnia wiosny obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Data 21 marca (21.03) nie jest przypadkowa, wskazuje ona na trzy chromosomy w 21 parze ludzkiego kariotypu, które wyróżniają osoby z zespołem Downa. Celem Światowego Dnia Zespołu Downa jest…

Praktykanci w sopockim MOPS-ie

Kolejna już grupa studentów z Uniwersytetu Gdańskiego zdobyła praktyczną wiedzę z zakresu pracy socjalnej. W okresie luty – marzec 2019 roku pięcioro studentów z kierunku praca socjalna odbyło praktyki w Dziale Pracy Socjalnej sopockiego MOPS-u w wymiarze 160 godzin. Młodzi…

DZIEŃ OTWARTY I TULIPANOWY HAPPENING

19 marca obchodzony jest Światowy Dzień Pracy Socjalnej. Z tej okazji pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie organizują akcję plenerową „Tulipan dla Mieszkańca” oraz zapraszają na Dzień Otwarty. Hasłem tegorocznego dnia jest: „Promowanie znaczenia relacji międzyludzkich”. W  ramach promowania…

WARSZTATY I KOMIKS, KTÓRY UCZY JAK PRZECIWDZIAŁAĆ PRZEMOCY

W sopockich szkołach podstawowych odbywają się warsztaty dotyczące przeciwdziałania przemocy i agresji. Zajęcia prowadzą psycholog oraz pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w oparciu o komiks – informator „Krótkie historie o  życiu”. Komiks przygotował Sopocki Zespół Interdyscyplinarny…